Symbolika

Tabela przedstawiająca porównanie symboliki użytej w Matriksie z symboliką gnostyczną/chrześcijańską, buddyjską i mitologią:

Tabela opracowana częściowo na podstawie: Brian Godawa - The Matrix: Unloaded Revelations.